Purpose Procurement

Inkopen met een maatschappelijke betekenis

De oversteek naar een duurzame economie

Een nieuw tijdperk: Purpose economy

De digitale Informatie is overal en altijd beschikbaar. Innovatie en technologie kunnen zich daardoor in een hoog tempo ontwikkelen. Daarnaast komen we van alles te weten en kunnen we van alles meten. 

De wereld om ons heen is zich aan het veranderen. Razendsnel. Ecologisch met de opwarming, de vervuiling en de uitputting van de aarde. Sociologisch met o.a. het inzicht in de ongelijkheid aan de beschikbaarheid van water, voeding, bezit en opleiding. Maar ook de zoektocht van de millenials naar zingeving. En ten derde, economisch om de lineaire economie om te vormen naar een klimaat-, energie- en afval neutrale, maatschappelijk zingevende economie.

De veranderingen binnen de ecologische en sociale gebieden zetten een extra druk op de verandering van onze economie. Het behalen van alleen harde financiele resultaten bieden geen garantie meer voor de continuïteit op de langere termijn. Van organisaties wordt tegenwoordig ook hun bijdrage aan de maatschappij verwacht. Op ecologisch- als op het sociale gebied. Organisaties zullen zich moeten bezinnen op wat hun betekenis voor de maatschappij is. Welke waarde(n) wordt toegevoegd? 

Purpose Procurement


Gebruik in plaats van bezit. Repareren in plaats van nieuw aan te schaffen. Tweede hands in plaats van nieuw. Modulair in plaats van specifiek. Kopen met een terugkoopgarantie. Andere verdienmodellen. Biomimicry. 3D Printen. Afvalneutrale oplossingen. Hergebruik van grondstoffen. Remonteren. Energie neutraal inrichten. En, last-but-not least: Social Impact. Allemaal nieuwe business elementen. Elementen die impact kunnen geven aan het betekenisvol creëren van producten en diensten.

Juist de discipline inkoop biedt vanuit haar verantwoordelijkheden de mogelijkheden om de brug van de oude naar de nieuwe economie te slaan. Anderen daarin mee te nemen, te stimuleren. Van de inkoopdiscipline wordt dan ook verwacht dat zij met 'lef' gaan verwerven. Proactief en communicatief. Met overtuiging! Met de focus op de gedeelde waarde. De toegevoegde waarde voor zowel de economie als de ecologie en sociologie. Het maatschappelijk betekenisvol ondernemen.

Willen we betekenisvol ondernemen en dus Circulair Inkopen onderdeel van het DNA profiel van de organisatie laten zijn dan zullen we ook op een andere manier moeten gaan organiseren. 

Inside-out: Samenwerken


We hanteren het INSIDE-OUT principe. Het (gewenst) gedrag komt voort uit de persoonlijke intrinsieke motivatie. De eigen wil en.....de voldoening om de ander in de denkbeelden mee te nemen. Zo ontstaat een verbinding die energie losmaakt. De energie die nodig is om ook creatief met de situatie om te kunnen gaan. Voor de beste oplossing op dat moment.

Meegaan met de ontwikkelingen betekent ook het voortdurend innoveren. Samen met de leverancier op basis van transparantie, vertrouwen en betrouwbaarheid. Duurzaam samenwerken.

Akwisto begeleidt inkooporganisaties naar het maatschappelijk betekenisvol inrichten. Vanuit het gewenste DNA profiel ook het gewenste gedrag zien te verkrijgen. Samen met haar klanten onderzoek doen naar onontgonnen mogelijkheden om producten en diensten duurzamer te maken. De waarde voor onze ECOnomie, ECOlogie en SOCiologie. De nieuwe maatschappij.

Dit is de eeuw van Inkoop! Inkoop moet op zoek naar leveranciers die bereid zijn om met de organisatie te gaan samenwerken. Om voortdurend te INNOVEREN. De tijd van alleen een Inkoop - Verkoop relatie ligt daarmee achter ons. Akwisto ondersteunt organiaties bij de (her-)inrichting van de nieuwe inkoopfunctie. Want samenwerken om betekenisvol, circulair en innovatief te kunnen gaan ondernemen vergt een andere wijze van organiseren. Andere competenties. En, misschien ook wel een andere naam voor 'Inkoop' en 'Supply Management'. Het is 'Supply & Return'. Of beter: 'TRANSFER Management'.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Dat hopen wij natuurlijk van ganser harte. Tenslotte is onze missie het verbeteren van de wereld door snugger verwerven van producten en diensten. Daar komt ook onze naam vandaan. Aquisto is het Italiaans voor verwerven. Met Marco Polo als grootste handelsreiziger ooit die ons heeft geleerd juist met een missie en een passie die ongebruikelijke routes op te zoeken.